Wednesday, September 9, 2009

ORIGINAL REJECTED PERFUME - SOALAN-SOALAN LAZIM

Soalan2 Lazim :1. Kenapa anda katakan perfume reject?
Tiga sbb kenapa perfume kami dikatakan reject:

i.  Factory defect
ii. Shipment fault - semua perfume diimport dari luar negara seperti Eropah dan Amerika Syarikat. 
    Kadangkala apabila sampai ke negara penerima, bungkusan mengalami kerosakan dan tidak sesuai dijual
    di kaunter.
iii. Barangan contoh (tester product) - setiap jenama baru yg dikeluarkan dipromosikan di kaunter2 seluruh 
    dunia. Barangan promosi akan diperuntukan disetiap kaunter dan dilabelkan sebagai (tester, not for sale).
    Akan tetapi, kadang-kadang terdapat juga lebihan stok promosi di mana produk ini tidak dapat dijual di
    kaunter dan dijual melalui saluran kami.

2. Adakah produk ini tulin?
Jaminan ketulinan produk
i. Produk dijamin 100% tulen di kaunter negara yang terbabit sepeti di Eropah, Jepun, Amerika Syarikat dan
   Asia Tenggara.
ii. Tiada perbezaan ketulenan produk jika dibandingkan dengan yang dijual di kaunter.

3. Bagaimana ketulenan dapat dibuktikan secara fizikal?
Terdapat 2 cara yang paling berkesan untuk membuktikan ketulenan produk selain dari pengalaman peribadi penggguna:
i. Dengan menggoncangkan botol perfume 180 darjah ke kiri dan ke kanan, anda akan dapat melihat buih-
    buih halus yang akan mengewap di bahagian atas permukaan cecair perfume. Walau bagaimana pun buih-
    buin ini bukanlah buih-buih udara tetapi lebih kepada molekul-molekul halus yang dapat dilihat.
ii. Biasanya kaedah semburan di kertas banyak digunakan dan dipraktikan di kaunter-kaunter seluruh dunia.
4. Mengapa produk ini tidak mempunyai KOTAK.
Untuk makluman, produk ini diimpot dengan nama loose perfume (tanpa kotak). Secara langsung, ini mengurangkan duti impot berbanding produk yang dijual di kaunter. Jika produk ini dijual dengan kotak sudah tentu harganya sama dgn kaunter.
5. Apakah perfume ini mengandungi alkohol dan boleh digunakan utk sembahyang?
Boleh, rujuk kepada fatwa kebangsaan 1985 berkenaan alkohol.

6. Adakah membeli dan memasarkan produk ini tidak salah disisi undang2 Malaysia?
Perniagaan ini dijalankan mengikut etika2 perniagaan dan menjelaskan segala cukai2 impot dan duti2 impot melalui saluran yg betul.


No comments: